NL

Bel ons: + 32 3 235 32 49

Stemcoaching en uitspraaktechnieken

In het huidige bedrijfsleven is een goede beheersing en gebruik van stem, uitspraak, lichaam en taal van groot belang. Vandaar dat steeds meer professionals beroep doen op stemcoaching en stemtraining. Onze stem is een gevoelig orgaan en heeft het vaak te verduren door stress, overbelasting, vermoeidheid of verkeerd gebruik. Daarnaast helpt deze coaching ook om  regionale accenten en dialect weg te werken. 

Met de juiste stem- en ademhalingstechnieken kunt u een krachtige, soepele en aangename stem ontwikkelen waarmee u de boodschap klaar en duidelijk kunt overbrengen: in vergaderzalen, kleine en grote ruimtes, tijdens een interview, bij het geven van presentaties, met of zonder het gebruik van technische hulpmiddelen.

Doelgroep

Iedereen die via professionele stemcoaching meer uit zijn/haar stem wil halen, overtuigender of sterker wil overkomen, de juiste ademhalingstechniek wenst te gebruiken of die een regionaal accent of dialect wil wegwerken. Meer bepaald personen die in functie van hun job op regelmatige basis groepen toespreken, vergaderingen voorzitten, presentaties geven en hun stem op een correcte en doeltreffende manier wensen te gebruiken.

Programma

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inzicht in de werking van de stem
  • Ademhalingsoefeningen met focus op de buikademhaling
  • Uitspraakoefeningen onder begeleiding: verhoging van draagkracht, toonhoogte en bereik van uw stem.
  • Het vinden van uw natuurlijke toon en spreektempo
  • Hoe uw draagkracht en stemvolume verhogen zonder uw stem te vermoeien
  • Regionale accenten en dialecten wegwerken
  • U krijgt een bundel oefeningen mee om thuis verder aan de slag te gaan

Aanpak

De basis van een goede uitspraak en correct stemgebruik is een juiste ademhaling. Hierbij is het aanleren van de buikademhaling van groot belang. Via oefeningen en het aanleren van verschillende technieken komt u tot een beter inzicht van de inzetbaarheid en de mogelijkheden van uw stem. De werkwijze van stemcoaching resulteert in een betere bewustwording en uitbreiding van uw stem- en ademcapaciteit, spraakmogelijkheden, lichaamsdynamiek en communicatievaardigheid. 

Resultaten

Na deze workshop bent u zich meer bewust van goed en slecht stemgebruik. U leert correct en accentloos Nederlands te praten. U beheerst de juiste stem- en ademtechniek en weet dit dagelijks toe te passen, ook op momenten dat uw stem onder druk staat. U ontdekt uw individuele draagkracht, toonhoogte en bereik van uw stem en weet creatief met intonatie om te gaan. Uw stem wordt levendiger en aangenamer voor de toehoorders.

 

Contacteer ons voor meer informatie of een coachingvoorstel.

 

Copyright 2015 Premium Coach - Webdesign by ozalith.be