NL

Bel ons: + 32 3 235 32 49

Effectief Leiderschap

Situatieschets

Peter is een first line manager, rapporterend aan de directie, in een internationaal verzekeringsbedrijf en geeft rechtstreeks leiding aan een 15-tal medewerkers, onderverdeeld in 3 afdelingen. Hij is 2 jaar geleden extern aangetrokken om het departement te reorganiseren, optimaliseren en te leiden. De directeur van Peter en de HR-directeur vinden dat Peter ondermaats presteert als manager. Zijn uitdagingen zijn leiderschap en communicatie.

Oplossing

Premium Coaching stelt een individueel trainings- en coachingsprogramma op maat voor. Het doel is om concrete tools aan te reiken, waarbij inzichten worden verworven om beter te presteren. Op basis van een intakegesprek voorziet coach Jan Buermans een traject van 4 sessies. Voorafgaandelijk wordt het persoonlijkheidsprofiel van Peter bepaald aan de hand van de online HBDI-test. Tijdens de eerste coaching sessie ontvangt Peter zijn persoonlijk profiel in een overzichtelijk rapport. Tevens constateert de coach dat Peter nood heeft aan concrete deelgebieden en actiepunten om zichzelf te ontwikkelen. De algemene uitdagingen worden geconcretiseerd in de eerste sessie : communicatie vanuit positiviteit en pro-activiteit, leadership by excellence (voorbeeld geven/zijn als leider + coachend leidinggeven), transparant communicatieplan op basis van een logboek, feedback geven en krijgen (up and down), wetmatigheden van samenwerken en stellen van prioriteiten). Coach en coachee beslissen samen om na elke sessie een actieplan op te stellen met 3 actiepunten die tegen de volgende coaching sessie moeten worden uitgevoerd. Elke volgende sessie start met de evaluatie van de uitgevoerde actiepunten, om de praktijk onmiddellijk te toetsen aan de theoretische achtergrond. Voor de laatste sessie bereidt Peter 3 moeilijke cases voor met een medewerker, een collega en zijn baas, die uitermate realistisch worden gespeeld door een professioneel trainingsacteur.

Resultaat

Peter ervaart doorheen de coaching sessies een continue groei door dingen uit te testen. Daardoor implementeert hij de aangeleerde methodes en versnelt het leerproces. Naast de actiepunten maken coach en coachee ook concrete afspraken over persoonlijke gedragsveranderingen, die zonder uitstel worden uitgevoerd en een onmiddellijk effect hebben op de medewerkers, collega’s en de directie. Ook organisatorisch worden er zaken aangepast (organogram, medewerkers met nieuwe verantwoordelijkheden, andere vergadercultuur, 1 to 1’s, enz.). Vanuit de aangeleerde pro-activiteit bespreekt Peter met zijn leidinggevend directeur na de coachings een plan van aanpak, wat de nieuwe communicatiestijl vanuit transparantie onderstreept.

 

Copyright 2015 Premium Coach - Webdesign by ozalith.be